Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
info:epasts [26.06.2017. 11:32]
toast
info:epasts [09.02.2018. 15:44]
toast
Line 25: Line 25:
   * [[info:​epasts_outlook|Outlook / Windows Mail]]   * [[info:​epasts_outlook|Outlook / Windows Mail]]
   * [[info:​epasts_macosx|Mac OS X Mail App]]   * [[info:​epasts_macosx|Mac OS X Mail App]]
 +
 +----
 +
 +Gadījumā, ja nepieciešams mūsu speciālistiem pieslēgties jūsu datoram, lūgums izmantot zemāk esošās saites, lai iegūtu TeamViewer programmatūru,​ kas nodrošinās piekļuvi jūsu datoram.
 +
 +   * [[http://​download.teamviewer.com/​download/​version_12x/​TeamViewerQS.exe|TeamViewer QuickSupport 12.x for PC]]
 +   * [[http://​download.teamviewer.com/​download/​version_12x/​TeamViewerQS.dmg|TeamViewer QuickSupport 12.x for Mac]]