Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
info:epasts [26.06.2017. 11:32]
toast
info:epasts [19.10.2018. 13:56]
toast
Line 9: Line 9:
   * SMTP serveris ar **TLS (Secure)** piekļuvi: **mail.tosteris.com**   * SMTP serveris ar **TLS (Secure)** piekļuvi: **mail.tosteris.com**
   * SMTP servera ports: 465 vai 587 (Outlook gadījumā)   * SMTP servera ports: 465 vai 587 (Outlook gadījumā)
-  * SMTP servera SSL sertifikāts:​ [[http://​tosteris.lv/​mail.crt]] (parakstījis [[http://​www.cacert.org/​|CAcert]] - pirms izmantošanas vēlams uz sava datora uzstādīt CAcert root sertifikātu:​ [[http://​www.cacert.org/​certs/​root.crt]]) 
- 
-Šajā saitē pieejama informācija par to, kā pievienot SSL sertifikātus Windows vidē: [[http://​support.real-time.com/​windows/​email/​ssl-cert.html]] 
- 
----- 
- 
-**Uzmanību!** Ja jums ir iPhone ar iOS versiju jaunāku par 10.2, tad pie SSL sertifikātu maiņas var būt nepieciešams izpildīt [[https://​discussions.apple.com/​message/​31257304#​message31257304|šajā saitē]] aprakstītās darbības. 
  
 ---- ----
Line 25: Line 18:
   * [[info:​epasts_outlook|Outlook / Windows Mail]]   * [[info:​epasts_outlook|Outlook / Windows Mail]]
   * [[info:​epasts_macosx|Mac OS X Mail App]]   * [[info:​epasts_macosx|Mac OS X Mail App]]
 +
 +----
 +
 +Gadījumā, ja nepieciešams mūsu speciālistiem pieslēgties jūsu datoram, lūgums izmantot zemāk esošās saites, lai iegūtu TeamViewer programmatūru,​ kas nodrošinās piekļuvi jūsu datoram.
 +
 +   * [[http://​download.teamviewer.com/​download/​version_12x/​TeamViewerQS.exe|TeamViewer QuickSupport 12.x for PC]]
 +   * [[http://​download.teamviewer.com/​download/​version_12x/​TeamViewerQS.dmg|TeamViewer QuickSupport 12.x for Mac]]