Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
info:epasts [14.03.2014. 14:11]
toast created
info:epasts [19.10.2018. 13:56] (current)
toast
Line 1: Line 1:
-Šajā lapā apkopota informācija par [[http://​tosteris.com|tosteris.com]] e-pasta konfigurācijas uzstādījumiem. Web bāzēts e-pasta klients (SquirrelMail) pieejams šeit: [[http://​pasts.tosteris.com]] vai [[http://​webmail.tosteris.com]]+Šajā lapā apkopota informācija par [[http://​tosteris.com|tosteris.com]] e-pasta konfigurācijas uzstādījumiem. 
 + 
 +Web bāzēts e-pasta klients (SquirrelMail) pieejams šeit: [[http://​pasts.tosteris.com]] vai [[http://​webmail.tosteris.com]]
  
 ---- ----
Line 5: Line 7:
   * POP3 serveris: **pop3.tosteris.com** - izmantojams tad, ja vēlaties ar e-pasta programmu savākt no servera e-pastu pie sevis   * POP3 serveris: **pop3.tosteris.com** - izmantojams tad, ja vēlaties ar e-pasta programmu savākt no servera e-pastu pie sevis
   * IMAP serveris: **imap.tosteris.com** - izmantojams tad, ja vēlaties e-pastu glabāt uz servera un piekļūt tam caur jebkuru savu izmantoto e-pasta programmu   * IMAP serveris: **imap.tosteris.com** - izmantojams tad, ja vēlaties e-pastu glabāt uz servera un piekļūt tam caur jebkuru savu izmantoto e-pasta programmu
-  * SMTP serveris: mail.tosteris.com ​(ar SSL/TLS piekļuvi) vai arī jūsu ISP piedāvātais +  * SMTP serveris ​ar **TLS (Secure)** piekļuvi**mail.tosteris.com** 
-  * SMTP servera ports: 465 vai 587 +  * SMTP servera ports: 465 vai 587 (Outlook gadījumā) 
-  * SSL root sertifikātshttp://​tosteris.lv/​root.crt + 
-  * SSL servera sertifikāts:​ http://​tosteris.lv/​mail.crt+---- 
 + 
 +Kā uzstādīt e-pastu uz: 
 + 
 +  * [[info:epasts_android|Android]] 
 +  * [[info:epasts_ios|Apple iOS]] (iPhone, iPad, iPod Touch) 
 +  * [[info:epasts_outlook|Outlook ​Windows Mail]] 
 +  * [[info:​epasts_macosx|Mac OS X Mail App]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +Gadījumā, ja nepieciešams mūsu speciālistiem pieslēgties jūsu datoram, lūgums izmantot zemāk esošās saites, lai iegūtu TeamViewer programmatūru,​ kas nodrošinās piekļuvi jūsu datoram.
  
-Informācija,​ kā pievienot SSL sertifikātus Windows vidē: http://support.real-time.com/windows/email/ssl-cert.html+   * [[http://​download.teamviewer.com/​download/​version_12x/​TeamViewerQS.exe|TeamViewer QuickSupport 12.x for PC]] 
 +   * [[http://download.teamviewer.com/download/version_12x/TeamViewerQS.dmg|TeamViewer QuickSupport 12.x for Mac]]