This is an old revision of the document!


Šajā lapā apkopota informācija par tosteris.com e-pasta konfigurācijas uzstādījumiem.

Web bāzēts e-pasta klients (SquirrelMail) pieejams šeit: http://pasts.tosteris.com vai http://webmail.tosteris.com


  • POP3 serveris: pop3.tosteris.com - izmantojams tad, ja vēlaties ar e-pasta programmu savākt no servera e-pastu pie sevis
  • IMAP serveris: imap.tosteris.com - izmantojams tad, ja vēlaties e-pastu glabāt uz servera un piekļūt tam caur jebkuru savu izmantoto e-pasta programmu
  • SMTP serveris: mail.tosteris.com (ar SSL/TLS piekļuvi) vai arī jūsu ISP piedāvātais
  • SMTP servera ports: 465 vai 587
  • SSL root sertifikāts: http://tosteris.lv/root.crt
  • SSL servera sertifikāts: http://tosteris.lv/mail.crt

Informācija, kā pievienot SSL sertifikātus Windows vidē: http://support.real-time.com/windows/email/ssl-cert.html