Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
info:epasts [14.03.2014. 14:19]
toast
info:epasts [19.10.2018. 13:56] (current)
toast
Line 7: Line 7:
   * POP3 serveris: **pop3.tosteris.com** - izmantojams tad, ja vēlaties ar e-pasta programmu savākt no servera e-pastu pie sevis   * POP3 serveris: **pop3.tosteris.com** - izmantojams tad, ja vēlaties ar e-pasta programmu savākt no servera e-pastu pie sevis
   * IMAP serveris: **imap.tosteris.com** - izmantojams tad, ja vēlaties e-pastu glabāt uz servera un piekļūt tam caur jebkuru savu izmantoto e-pasta programmu   * IMAP serveris: **imap.tosteris.com** - izmantojams tad, ja vēlaties e-pastu glabāt uz servera un piekļūt tam caur jebkuru savu izmantoto e-pasta programmu
-  * SMTP serveris ar TLS (Secure) piekļuvi: **mail.tosteris.com**+  * SMTP serveris ar **TLS (Secure)** piekļuvi: **mail.tosteris.com**
   * SMTP servera ports: 465 vai 587 (Outlook gadījumā)   * SMTP servera ports: 465 vai 587 (Outlook gadījumā)
-  * SMTP servera SSL sertifikāts:​ [[http://​tosteris.lv/​mail.crt]] (parakstījis [[http://​www.cacert.org/​|CAcert]] - pirms izmantošanas vēlams uz sava datora uzstādīt CAcert root sertifikātu:​ [[http://​www.cacert.org/​certs/​root.crt]]) 
- 
-Šajā saitē pieejama informācija par to, kā pievienot SSL sertifikātus Windows vidē: [[http://​support.real-time.com/​windows/​email/​ssl-cert.html]] 
  
 ---- ----
Line 18: Line 15:
  
   * [[info:​epasts_android|Android]]   * [[info:​epasts_android|Android]]
-  * [[info:​epasts_ios|Apple iOS]] +  * [[info:​epasts_ios|Apple iOS]] (iPhone, iPad, iPod Touch) 
-  * [[info:​epasts_outlook|Outlook]]+  * [[info:​epasts_outlook|Outlook ​/ Windows Mail]] 
 +  * [[info:​epasts_macosx|Mac OS X Mail App]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +Gadījumā, ja nepieciešams mūsu speciālistiem pieslēgties jūsu datoram, lūgums izmantot zemāk esošās saites, lai iegūtu TeamViewer programmatūru,​ kas nodrošinās piekļuvi jūsu datoram. 
 + 
 +   * [[http://​download.teamviewer.com/​download/​version_12x/​TeamViewerQS.exe|TeamViewer QuickSupport 12.x for PC]] 
 +   * [[http://​download.teamviewer.com/​download/​version_12x/​TeamViewerQS.dmg|TeamViewer QuickSupport 12.x for Mac]]