Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
info:epasts_android [14.03.2014. 14:26]
toast
info:epasts_android [14.03.2014. 14:34]
toast
Line 2: Line 2:
  
   - Atveriet Email aplikāciju.   - Atveriet Email aplikāciju.
-  - Uzspiediet ​uz {{:​info:​android_settings.png?​nolink|Settings}} un izvēlieties Settings +  - Ja jums nebūs uzstādīts neviens e-pasts, tad uzstīdīšana sāksies automātiski,​ bet ja nē, tad uzspiediet ​uz {{:​info:​android_settings.png?​nolink|Settings}} un izvēlieties Settings. 
-In the top corner, tap  select ​Next to get started with setup+  ​- Augšējā stūrī uzspiediet un izvēlēties **Next**, lai uzsāktu uzstādīšanu
-Enter your full Google Apps email address and passwordthen tap Next. +  - Ievadiet savu e-pasta adresikura tiek uzturēta uz tosteris.com serveriem, kā arī paroli un nospiediet **Next**
-For '​Username,' ​enter your full Google Apps email address +  ​- ​'​Username' ​laukā ievadiet pilnu savu e-pasta adresi. 
-Tap IMAP account. +  - Izvēlieties **IMAP account**
-Update the Incoming Settings: +  - Ievadiet sekojošus 'Incoming Settings' uzstādījumus
-For 'IMAP server,' ​enter 'imap.gmail.com'​ +    ​* ​'IMAP server' ​=> 'imap.tosteris.com'​ 
-For '​Port,'​ enter '​993'​ +  - Nospiediet **Next** un aizpildiet 'Outgoing Settings': 
-For '​Security type,' select '​SSL/​TLS''​ +    ​* ​'SMTP server' ​=> 'mail.tosteris.com'​ 
-Tap Next and fill in the Outgoing Settings. +    ​* ​'​Port' ​=> '​465'​ 
-For 'SMTP server' ​enter 'smtp.gmail.com'​ +    ​* ​'​Security type' ​=> '​SSL/​TLS'​ 
-For 'Port,' ​enter '​465'​ +  - Nospiediet **Next** un turpiniet uzstādīšanu.
-For '​Security type,' ​select ​'​SSL/​TLS'+
-Tap Next and continue through the setup options. +
-And you're done. You can verify your settings from the Inbox view by tapping , select Account and then scroll to Server settings.+
  
-Incoming settings +Tas arī viss! Jūs varat pārbaudīt uzstādījumus no **Inbox** skata nospiežot {{:info:​android_settings.png?​nolink|Settings}},​ izvēloties **Account** un tad aizripinoties līdz **Server ​settings**.
-IMAP serverimap.gmail.com +
-Port: 993 +
-Security type: SSL (always) +
- +
-Outgoing ​settings +
-SMTP server: smtp.gmail.com +
-Port: 465 +
-Security type: SSL (always)+