Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info:epasts_android [14.03.2014. 14:34]
toast
info:epasts_android [14.03.2014. 14:34] (current)
toast
Line 1: Line 1:
 +Atpakaļ uz [[info:​epasts|e-pasta uzstādīšanu]]
 +
 +----
 +
 Zemāk pieejamas instrukcijas,​ kā uzstādīt [[http://​tosteris.com|tosteris.com]] e-pastu uz Android bāzētas iekārtas. Zemāk pieejamas instrukcijas,​ kā uzstādīt [[http://​tosteris.com|tosteris.com]] e-pastu uz Android bāzētas iekārtas.
  
Line 16: Line 20:
  
 Tas arī viss! Jūs varat pārbaudīt uzstādījumus no **Inbox** skata nospiežot {{:​info:​android_settings.png?​nolink|Settings}},​ izvēloties **Account** un tad aizripinoties līdz **Server settings**. Tas arī viss! Jūs varat pārbaudīt uzstādījumus no **Inbox** skata nospiežot {{:​info:​android_settings.png?​nolink|Settings}},​ izvēloties **Account** un tad aizripinoties līdz **Server settings**.
 +
 +----
 +
 +Atpakaļ uz [[info:​epasts|e-pasta uzstādīšanu]]