Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info:epasts_ios [14.03.2014. 14:37] (current)
toast created
Line 1: Line 1:
 +Atpakaļ uz [[info:​epasts|e-pasta uzstādīšanu]]
  
 +----
 +
 +Sīkāka informācija,​ kā uzstādīt e-pastu uz Apple iOS pieejama Apple palīdzības lapā: [[http://​support.apple.com/​kb/​ht4810]]
 +
 +----
 +
 +Atpakaļ uz [[info:​epasts|e-pasta uzstādīšanu]]