Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info:epasts_outlook [14.03.2014. 14:43] (current)
toast created
Line 1: Line 1:
 +Atpakaļ uz [[info:​epasts|e-pasta uzstādīšanu]]
  
 +----
 +
 +Detalizēta instrukcija par tosteris.com vēl tiek izstrādāta,​ taču šobrīd varat izmantot šo informāciju:​
 +
 +  * [[http://​www.groovypost.com/​howto/​outlook.com-settings-pop3-smtp-imap/​]] - šajā saitē minēto *.live.com serveru vietā jāievieto *.tosteris.com serveri
 +  * [[http://​windows.microsoft.com/​en-us/​windows-vista/​windows-mail-setting-up-an-account-from-start-to-finish|Windows Mail: Setting up an account from start to finish]]
 +  * [[http://​office.microsoft.com/​en-us/​outlook-help/​add-or-remove-an-e-mail-account-HA001231634.aspx|MS Office help - Add or remove an e-mail account]]
 +
 +----
 +
 +Atpakaļ uz [[info:​epasts|e-pasta uzstādīšanu]]